۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehranzeylabi
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۲
Ali
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۲
HouriehEbrahimi
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۰۶