۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehranzeylabi
‫۲۹ روز قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۲
Ali
‫۲۹ روز قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۲
HouriehEbrahimi
‫۲۱ روز قبل، سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۰۶