هشت‌ساعتی است که از دنیا و از زندگی‌اش کش‌می‌رود تا آن‌ها را به ماشین‌تحریری بسپارد. دوستانش او را درک‌می‌کنند و درعین‌حال در این فکرند که اگر این هشت‌ساعت‌ها را حذف‌کنند، زندگی‌شان به چه صورتی درخواهدآمد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۶
Mehranzeylabi
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۱