۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۶
Mehranzeylabi
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۰