۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۹ روز قبل، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۶
Mehranzeylabi
‫۲۸ روز قبل، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۰