۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۲
s2gyha
‫۲۷ روز قبل، جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۰
Elham
‫۲۴ روز قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۰۱