کاربران برتر ناولر در این هفته
aminn ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱ ۰
parham-nasa
م شمس
۷ ۰ ۲ ۰ ۱ ۶
Saba2
صبا
۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰
۴ Ali
علی
۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵
۵ Parviz
بهزاد شهبازی
۰ ۰ ۴ ۴ ۳ ۲
۶ Mahkame
مه‌ڪامه
۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱۰
۷ Mahshoo ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۰ ۰
۸ Elham
الهام
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱
۹ Tahatehrani
طاها طهرانی
۰ ۰ ۲ ۲ ۴ ۰
۱۰ مطلوب ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰