کاربران برتر ناولر در ماه گذشته
Mahkame
مه‌ڪامه
۲۹ ۰ ۱۳ ۵ ۱۲ ۱۴۵
parham-nasa
م شمس
۲۲ ۲ ۴ ۲ ۴ ۲۳
Ali
علی
۴ ۰ ۰ ۱ ۶ ۶۸
۴ victoria
victoria
۳ ۱ ۴ ۲۵ ۳۹ ۴
۵ Elham
الهام
۱۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۴۰
۶ ZahraNahad
Zahra Nahad
۰ ۰ ۲۱ ۱۴ ۴۲ ۰
۷ faramarz95
fara marz
۰ ۰ ۳۳ ۱۷ ۲۴ ۰
۸ TheSaba
صبا
۵ ۰ ۱۲ ۳ ۹ ۱۲
۹ hedgehog ۱۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۶
۱۰ ketabkhaar
کتابخوار
۳ ۰ ۷ ۰ ۱۲ ۹