آخرین فعالیت‌ها


  • کلیدر 1 و 2 (5 جلدی)
    از کلیدر 1 و 2 (5 جلدی) :

    گم شدن در گم شدن دین من است. نیستی در هست آیین من است. امشب از شب پروا نمیکنم. شب رهایی. دور شدن خود از خود. بریدن. گسستن. نیست شدن. هست شدن. پیر بُدن. خسته شدن. خسته شدن، خسته و وارسته شدن. (...)

  • شب‌های روشن
    ستاره داد