بریده‌هایی از رمان ساحل پایانی

نوشته جیمز گراهام بالارد