بریده‌هایی از رمان مرشد و مارگریتا

نوشته میخاییل بولگاکف