وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش‌تر تنهاست. چون نمی‌تواند به هیچ‌کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد.
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می‌کند، تنهایی تو کامل می‌شود.
۲۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۲۸
neno_nooraa
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۱۳
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۰۳
shahram
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۲۸
bilijacks
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۱۵
billy anger
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۴۶
Batul
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۰۱
mariyab
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۳۵
zahralabbafan
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۰۵
Elham
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۰۹
رزاااا
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۷
hedgehog
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۱
mansore
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۵۶
sina133
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۵
baharsa
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۳۴
notation69
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۶
Munet
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۳۱
ladylove16
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۱
نیروانا
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۲
Moses
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۳