کتاب را هرگز کسی نمی‌خواند. در خلال کتاب‌ها ما خود رامی‌خوانیم، خواه برای کشف و خواه برای بررسی خود. و آنان که دبد عینی‌تری دارند بیشتر دچار پندارند. بزرگ‌ترین کتاب آن نیست که پیامش، بسان تلگرامی روی نوار کاغذ، در مغز نقش می‌بندد، بل آنکه ضربه‌ی جانبخش وی زندگی‌های دیگری را بیدار کند و آتش خود را که از همه‌گون درخت مایه می‌گیرد از یکی به دیگری سرایت دهد و پس از آنکه آتش‌سوزی درگرفت، از جنگلی به جنگل دیگر خیز بردارد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۷:۲۲
bilijacks
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۴:۲۷
Elham
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۳۹
hedgehog
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۴۵
💟💟💟
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۱