او هم یک رویاپرداز قهار و مسخره است، عین من. دوست دارد وانمود کند توی قصه‌های مصور زندگی می‌کند. من که فکر می‌کنم زندگی خیالی توی کارتون‌ها از زندگی واقعی او خیلی بهتر است.
همین است که کاریکاتور می‌کشم، تا خوشحالش کنم، تا دنیاهای دیگری برایش بسازم که توی‌شان زندگی کند.
من رویاهای او را می‌کشم.
او هم فقط درباره‌ی رویاهایش با من گپ می‌زند. من هم فقط درباره‌ی رویاهایم با او گپ می‌زنم.
من از ترس‌هایم برایش می‌گویم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Novler
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۳۶
Great20
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۱۸
zahralabbafan
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۰