وقتی انسان می‌خواهد تصمیمی را عملی کند که شانس کمی وجود دارد کسی مفهوم آن را درک کند، باید چیزی را به تصادف واگذار نکند و بسیار محتاط باشد. آدم نمی‌تواند نصور کند که دیگران با چه سرعتی ممکن است سر راه اجرای تصمیمی که آن همه برایش اهمیت دارد مانع ایجاد کنند
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۱۸
hedgehog
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۴۲