چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:
قاعده8: هیچ گاه نومید مشو. اگر همه درها هم به رویت بسته شوند، سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده، به رویت باز می‌کند. حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه‌های دشوار باغ‌های بهشتی قرار دارد. شکر کن! پس از رسیدن به خواسته ات شکر کردن آسان است. صوفی آن است که حتی وقتی خواسته اش محقق نشده، شکر گوید.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۳۹
hedgehog
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۱