#عشق در نظر کسی که عاشق نیست، کلمه ای خشک و تو خالی است. نیمی فریب، نیمی سفسطه. آن که عاشق نیست عشق را نمی‌تواند #درک کند، آن که عاشق است نمی‌تواند #وصف کند. در این صورت، جایی که #کلمه‌ها توان ندارند، عشق را مگر می‌توان در قالب سخن ریخت.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۰۷
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۱