فایده پیمانها چیست، این پیمانها نیستند که در میان مردم بستگی ایجاد می‌کنند. اگر انسان احساسی خاص نسبت به چیزی داشته باشد، این احساس او را بدان وابسته می‌سازد; ولی اگر چنان احساسی در او نباشد هیچ عاملی قادر به ایجاد چنان وابستگی ای نخواهد بود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۹
Ali
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۷