اگر در جهان راهی یافت می‌شد که آب رفته را به جوی بازگرداند، ارزش داشت که به خطاهای گذشته خود بیندیشیم؛ ولی به راستی گذشته را باید از آن گذشتگان دانست… گذشته از آن گذشتگان است و آینده از آن توست. مادام که از آن توست، نگهش دار و افکارت را، نه روی آزاری که در گذشته رسانده ای بلکه روی کمکی که اکنون می‌توانی انجام دهی، متمرکز کن!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۹
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸