بی شک مصیبتی تا بدین پایه وجود نداشت. انسان مایل به بخشش باشد، آرزومند آن باشد؛ و بداند بی ثمر است؛ بداند که قادر نیست، شهامت بخشش ندارد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸
shamloom
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۲