وقتی کسی میمیرد تنها به ظاهر مرده است. در زمان گذشته خیلی هم زنده است بنابراین گریه و زاری در مراسم تشییع جنازه بسیار احمقانه است. تمام لحظات گذشته ، حال و آینده همیشه وجود داشته اند و وجود خواهند داشت. روی کره زمین ما خیال میکنیم لحظات زمان مثل دانه‌های تسبیح پشت سر هم میآیند و وقتی لحظه ای گذشت، دیگر گذشته است اما این طرز تفکر وهمی بیش نیست.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۸
Elham
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۶
Mehrdad
‫۴ سال قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۴۶
zahralabbafan
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۶
amirnegah
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۳۷