آنجا در پس‌ِ پشت، در ابتدای زندگی، یک نقطه‌ی روشن هست و پس از آن همه چیز به سیاهی می‌گراید و هی سیاه‌تر می‌شود و هی با سرعت پیش می‌رود – به نسبت معکوس با مجذور فاصله از مرگ.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۰
Roodabe
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۴
parastooo
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳
Mehrdad
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۵