۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۴
zahralabbafan
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۹
holy.mary
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۰
Faeze
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۴
damir
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۱
Mohamadzabie
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۱
parastooo
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳