۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۴
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۹
holy.mary
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۰
Faeze
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۴
damir
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۱
Mohamadzabie
‫۴ سال قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۱
parastooo
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳