گالیله: به خلاف تصور همگان، جهان با عظمت با همه صورت‌های فلکیش به دور زمین ناچیز ما نمی‌گردد.
ساگردو: پس یعنی همه این‌ها فقط ستاره است؟ پس خدا کجاست؟
گالیله: مقصودت چیست؟
ساگردو: خدا! خدا کجاست ؟
گالیله: آن بالا نیست. همان طور که اگر موجوداتی در آن بالا باشند و بخواهند خدا را در اینجا پیدا کنند، در زمین گیرش نمی‌آورند.
ساگردو: پس خدا کجاست ؟
گالیله: من که در الهیات کار نکرده ام. من ریاضی دانم.
ساگردو: قبل از هر چیز تو آدمی. و من از تو می‌پرسم که در دستگاه دنیایی تو، خدا کجاست؟
گالیله: یا در ما یا هیچ جا
۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۴
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۱۵
Roodabe
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۶
parastooo
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۵
Mahkame
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۶
holy.mary
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۱۴
Mohamadzabie
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۰
Mehrdad
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۴
sina
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۳۱
Pouriya_da
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۴