زن قادر است با سنگدلی و تمسخر مرد را دیوانه کند و احساس ناراحتی وجدان هم نداشته باشد. چون هر وقت که به تو نگاه کند ، به خودش می‌گوید: من جان این مرد را به لبش می‌رسانم ، اما بعد با عشق خودم دوباره زنده اش می‌کنم.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۴
damir
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۵
zahralabbafan
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۳
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۹
parastooo
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۳۲
Mohamadzabie
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۰
kafebook
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۷
shila95sh
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۰