۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۲
kafebook
‫۴ سال قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۸
Batul
‫۴ سال قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۱
violetfield
‫۴ سال قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۰
holy.mary
‫۴ سال قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۷
zahralabbafan
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۷
parastooo
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۴
fari frj
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۴
Shabnam1994
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۰
solveig
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۸