بیشتر وقت ها، افکارم چون به کلمات متصل نمیشوند، مه آلود می‌مانند. شکل‌های مبهم و غریبی به خود می‌گیرند و بعد ناپدید می‌شوند: فوراً فراموششان میکنم.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۹
parastooo
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۵
kafebook
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۶
holy.mary
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۵
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۳
fari frj
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۹
leilanoorai
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۶
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۳