۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۷
parastooo
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
Mehrabad
‫۲ سال قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۱
Parviz
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲