وقتی رفیق آدم چیزی از آدم خواست، لطفش به این است که بی حکمت و پرس و جو بدهی. اگر حکمتش را بدانی به خاطر حکمت داده ای، نه به خاطر لوطی کری
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۵
Faeze
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۰
saeid51
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۷
Ali
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۷
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۶
parastooo
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
notation69
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۶
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۵۴