سر خم نکردم. من برای خیلی از چیزهایی که می‌دانم سر خم نمی‌کنم چه رسد به چیزهایی که نمی‌دانم، سر خم نکردم کمرم را راست گرفتم اما زانوهایم را خم کردم
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
saeid51
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۲
Elham
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۳
hedgehog
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۷
nakata
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۹
parastooo
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۹
notation69
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۶
chmn
‫۵ ماه قبل، جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۶