آن چیزی که در بستر مرگ عفو می‌کنیم بی عاطفگی یا طمع بقیه نیست. ما آدم‌ها را بابت توانایی شان برای فاصله گرفتن از خودمان می‌بخشیم، برای توطئه چینی شان بر ضد ما در سکوت، برای کشتن ما.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۲
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۳
parastooo
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۹