۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۷
damir
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۱
zahralabbafan
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۵
shila95sh
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۲۰
Elham
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۵
sina
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۵۵
kafebook
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۵
💟💟💟
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۲
Hamidnazari
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۳