۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۷
damir
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۱
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۵
shila95sh
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۰
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۵
sina
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۵
kafebook
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۵
💟💟💟
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۲
Hamidnazari
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۳