احساس می‌کردم پیر شده‌ام. نه از جهت سن و سال بلکه به خاطر تجربیاتم. سنگین‌تر و موقرتر شده بودم. اکنون دیگر ترسی از همان چیزها نداشتم. می‌توانستم راست و مستقیم در چشم مردم نگاه کنم، به آنان دروغ بگویم، حتی اهانت کنم. می‌توانستم افکارشان را در چشمانشان بخوانم و پیش از آن که فرصت پرسش پیدا کنند، جوابشان را بدهم. حتی می‌توانستم در مقابلشان پارس کنم، همان طور که آن‌ها می‌توانستند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۵
holy.mary
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۲
atena1987
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۵
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۶
s@sahar
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۱۷