راستی هم، انسان دوست دارد که بهترین دوستان خودش را در مقابل خود خوار ببیند. دوستی بیشتر اوقات بر روی تحقیر و شرمساری بنا نهاده می‌شود. این حقیقتی دیرینه میان انسان هاست.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۶
hedgehog
‫۳ سال قبل، شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۱۳