دوست واقعی مثل کتابی است که هروقت زمینش بگذاری، می‌توانی بعد از یک هقته یا حتی دو سال، دوباره دست بگیری و ادامه اش را بخوانی
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۵۹
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۱
Ali
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۴۵
jhamid93
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۰۶
holy.mary
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۱۸
hedgehog
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۰۲
Somayeh97
‫۸ ماه قبل، جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۵
zahralabbafan
‫۷ ماه قبل، جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۲