۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۹
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۳
Parviz
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۶
docharane
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۳
s@sahar
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۳
hedgehog
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۳
dokhtar_sheytoon
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۶