گفتم: کاتولیکها مرا عصبانی میکنند چون آنها انسانهایی غیرمنصف هستند. با خنده از من پرسید: و پروتستان ها؟
آنها با وجدان مغشوش و تبعیت کورکورانه مرا مریض میکنند. در حالیکه هنوز میخندید پرسید: و کافرها چطور؟
آنها حوصله ام را سر میبرند چون فقط درباره خدا صحبت میکنند.
اصلا بگویید ببینم، خود شما چه کسی هستید؟
گفتم: من فقط یک دلقک ساده ام
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۸
ComeRun
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
Mamadreza
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۸
Holden_caulfield
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۴
holy.mary
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷
Roshaanak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹
hedgehog
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۱
ammi1378
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۲