بدبختی آدم آن وقتی نیست که پی ببرد هیچ چیز نمیتواند یاریش کند- نه مذهب، نه غرور، نه هیچ چیز دیگر- بدبختی آدمی آن وقتی است که پی ببرد به یاری نیاز ندارد.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Roshaanak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Azardokht
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۳
Shakibaa
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۴
Parviz
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۵
hedgehog
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۸
holy.mary
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
Minooo
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۸
Ali
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۱
MSusan
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۹