بی جهت نبایدخاطره ای راکه منجمدشده وادار به ذوب شدن کرد،در آن صورت این تکه‌های یخ تبدیل به آب کثیف ولزجی می‌شود و می‌چکد. هیچ چیز را نباید زنده کرد،از ذهن نرم و نازک شده ی آدم بالغ نباید خواست که شدت و حدت احساسات کودکانه را دوباره احیا کند و به تجربه دربیاورد. هیچ خوب نیست که آدم فرمول‌ها را از قید انجماد آزاد کند، رازها را در قالب کلمات بریزد. تبدیل خاطره به عاطفه و احساس کار مفیدی نیست، عاطفه نمی‌تواندچیزهای به این خوبی و کمیابی مثل عشق و نفرت را نابود کند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۳
Teddybear
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۸
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۳
M_soroush
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۵
jhamid93
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۴