حالا فهمیدیم که اصلا نمی‌شود به بزرگترها امیدوار بود. من از اول هم بهشان بی اعتماد بودم. اما الان دیگر می‌خواهم راهم را به کلی ازشان سوا کنم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۵
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۳
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۰
victoria
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۱