بدون این تجربه‌های در اوج. زندگی مان خیلی ملال آور و یکنواخت می‌شود.
زندگی بدون یکبار خواندن هملت مثل زندگی ای است که تمام آن در معدن ذغال بگذرد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۰
jhamid93
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۰
hedgehog
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹