تنوع عامل بقا برای خود اجتماع است. اجتماعی که شامل صد میلیون گونه حیاتی باشد میتواند تقریبا در همه شرایط بجز فاجعه همه‌گیر جهانی،دوام یابد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۷ روز قبل، یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۰
f@eze
‫۱۵ روز قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱