هدف هیچگاه این نبود که ما تنها بازیگران این صحنه باشیم. ظاهرا هدف خدایان این بود که این سیاره باغی باشد که از موجوداتی خودآگاه و خردمند پر باشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
f@eze
‫۱۵ روز قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱