فکر می‌کنم این گناه کارانند که راحت می‌خوابند، چون چیزی حالیشان نیست و برعکس، بی گناهان نمیتوانند حتی یک لحظه چشم روی هم بگذارند، چون نگران همه چیز هستند. اگر غیر از این بود، بی گناه نمی‌شدند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ روز قبل، پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۹
holy.mary
‫۷ روز قبل، دو شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۶
hedgehog
‫۳ روز قبل، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۸