آقای هامیل به نظر غمگین می‌آمد. این را از چشمانش می‌شد فهمید. همیشه چشمان مردم، غمگین‌تر از بقیه ی جاهایشان است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۵
hedgehog
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۸
Mahkame
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳