۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۹
holy.mary
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۵
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Mahkame
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳