۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۶ روز قبل، پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۹
holy.mary
‫۲۲ روز قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۵
parham-nasa
‫۲۲ روز قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Mahkame
‫۲ روز قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳