۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۹
holy.mary
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۵
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Mahkame
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳