فکر می‌کنم هیچ چیز کریه‌تر از این نیست که به زور زندگی را توی حلق آدم هایی بچپانند که نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند و نمی‌خواهند زندگی کنند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۶ روز قبل، پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۹
hedgehog
‫۲۵ روز قبل، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۵
holy.mary
‫۲۲ روز قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۵
Mahkame
‫۲ روز قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳