۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۹ روز قبل، شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۵
Mahkame
‫۱۹ روز قبل، یک شنبه ۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷