۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۵
Mahkame
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷