۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۹ روز قبل، یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۳
Mahkame
‫۲ روز قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۲