من آدم حسودی نیستم، اگر کسی دوستت دارد حتما به تو وفادار می‌ماند، اگر آنقدر دوستت ندارد که با تو بماند، پس اصلا ارزشش را ندارد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
amitis
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۴
TheSaba
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۲
Ali
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۲
Mahkame
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۳
holy.mary
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۵
hedgehog
‫۱ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۱