چه‌قدر در کودکی آرزوی چیزی را کردن آسان بود. آن وقت‌ها هیچ‌چیز به نظرش محال نمی‌رسید. بزرگ که می‌شوی می‌فهمی چیزهای زیادی هست که نمی‌توانی امید دسترسی به آن‌ها را داشته باشی، چیزهای ممنوع، چیزهای گناه آلود ناشایست.
اما آخر چه چیز شایسته است؟ نادیده انگاشتن تمامی امیالی که از ته دل خواهانش هستید؟
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۴
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۱
Elham
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۰
رفيعي
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۲
ShahinPG
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۴۶
كتابخانه گوگولي
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۶
afsaaan
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۰۶