۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۷
Mahkame
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۹
hedgehog
‫۳ ماه قبل، جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۱